MATURA 2021

(wrzesień 2019 - kwiecień 2021)


Przedstawiamy ofertę KURSÓW DWULETNICH z przedmiotów


Biologia

Chemia

Matematyka

 

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych


Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, 
a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy. Daje to również możliwość  dobrego kontaktu pomiędzy uczniem, a nauczycielem i odwrotnie.

Grupy 5-8 osobowe zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć. Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń. Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.

 

Bieżące monitorowanie postępów


W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem. Dodatkowo rodzice otrzymują możliwość kontaktu
z opiekunem grupy, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.

Jesteśmy pewni, że praktykowane przez nas metody prowadzenia zajęć pozwolą każdemu bardzo dobrze powtórzyć
i usystematyzować wiedzę oraz umiejętności przed zbliżającym się egzaminem maturalnym.

 

W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje


  • 8 matur próbnych (dodatkowo poza godzinami kursu)
  • autorskie materiały opracowane w formie zeszytów pracy zawierające miejsce do sporządzania notatek oraz informacje dla ucznia wraz ze wskazówkami wykładowcy i komentarzem dotyczącym problematyki zadań maturalnych
  • zestawy prac domowych do każdych zajęć
  • pomoc Opiekuna Grupy
 

Harmonogramy zajęć poszczególnych kursów


 

Biologia - BRAK MIEJSC

Chemia - BRAK MIEJSC

Matematyka (poziom rozszerzony) 

* Matury próbne odbywają się w wybrane niedziele w godzinach 10:00-13:00 (każda matura trwa 180 min).

 

Terminarz grup Dwuletnich

* Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie, gdy wszyscy chętni zapisani do grupy wyrażą zgodę na taką zmianę i dopasowanie planu kursów do swoich grafików szkolnych.