EGZAMIN 2019

(październik 2018 - kwiecień 2019)

 

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych


Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy. Daje to również możliwość  dobrego kontaktu pomiędzy uczniem, a nauczycielem i odwrotnie.

Grupy 5-8 osobowe zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć. Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń. Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.


Bieżące monitorowanie postępów


W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem. Dodatkowo rodzice otrzymują możliwość kontaktu
z opiekunem grupy, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.

Jesteśmy pewni, że praktykowane przez nas metody prowadzenia zajęć pozwolą każdemu bardzo dobrze powtórzyć
i usystematyzować wiedzę oraz umiejętności przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty.


W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje


  • 2 egzaminy próbne (dodatkowo poza godzinami kursu).
  • autorskie materiały opracowane w formie zeszytów pracy zawierające miejsce do sporządzania notatek oraz informacje dla ucznia wraz ze wskazówkami wykładowcy i komentarzem dotyczącym problematyki zadań egzaminacyjnych.
  • zestawy prac domowych do każdych zajęć.
  • pomoc Opiekuna Grupy.

Harmonogramy zajęć poszczególnych kursów


Zajęcia z każdego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu w układzie 2 x 45 minut
(pomiędzy zajęciami jest 10 minutowa przerwa)


Terminy zajęć:

  • Język polski:     Poniedziałek 15:10-16:50
  • Matematyka:   Wtorek 15:10-16:50

* Egzaminy próbne odbywają się w wybrane niedziele w godzinach 10:00-11:40 (każdy egzamin trwa 100 min).


Cennik


 

Chcesz się zapisać? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer:

798 148 248

Prześlij nam swoje zapytanie drogą mailową na adres:

kontakt@offcourse.edu.pl

lub za pomocą formularza: