FIZYKA

(wrzesień 2019 - kwiecień 2020)


Kursy z Fizyki prowadzone są w formie spotkania raz w tygodniu:

  • Spotkanie to realizacja podstawy programowej w postaci zajęć teoretyczno-praktycznych: 50 min (przerwa) 50 min
  • Zestawy prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela i oddawanych Kursantowi wraz z omówieniem
    (praktyczne ćwiczenie rozwiązywania zadań oraz pisania odpowiedzi maturalnych kontrolowane przez nauczyciela)
  • 4 matury próbne

Harmonogram zajęć kursów z FIZYKI

* Matury próbne odbywają się w wybrane niedziele w godzinach 10:00-13:00 (każda matura trwa 180 min).


Terminarz grup Rocznych

* Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie, gdy wszyscy chętni zapisani do grupy wyrażą zgodę na taką zmianę i dopasowanie planu kursów do swoich grafików szkolnych.

 
 

mgr Jolanta Drogoń

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizyki
i Matematyki. Jest czynnym pedagogiem od ponad 30 lat.


Obecnie jest nauczycielem w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im.
M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki
i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany
w strukturze egzaminu i zakresie materiału podstawy programowej. Wyniki procentowe absolwentów Pani Joli należą do najwyższych
w Polsce.


Zajęcia prowadzone przez Panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury rozszerzonej z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymogów maturalnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjaznym dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

Hobby Pani Joli to żeglarstwo i dobra książka. Od wielu lat uczestniczy
z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. I tak też chce, aby kursanci zapamiętali jej zajęcia z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka

Pani Kasia jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Chemii. Od 15 lat jest czynnym pedagogiem. Obecnie swoją pasję do fizyki realizuje jako dyplomowany nauczyciel tego przedmiotu w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie od kilkunastu lat przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z fizyki.

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób przedstawić pozornie zawiłe zagadnienia. Wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, które z chęcią prezentuje kursantom na zajęciach, pomagając tym samym w lepszym zrozumieniu omawianych tematów.

Spotkania z Panią Kasią przebiegają się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, co daje możliwość skupienia podczas rozwiązywania zadań, ale także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem celem jego pełnego zrozumienia. Zaletą zajęć jest praca z dużą ilością zadań typu maturalnego. Dodatkowo Pani Kasia wymaga od ucznia dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

Prywatnie czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą dla wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.