CHEMIA

(wrzesień 2019 - kwiecień 2020)


Kursy z Chemii prowadzone są w formie spotkania raz w tygodniu:

  • Spotkanie to realizacja podstawy programowej w postaci zajęć teoretyczno-praktycznych: 50 min (przerwa) 50 min
  • Zestawy prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela i oddawanych Kursantowi wraz z omówieniem
    (praktyczne ćwiczenie rozwiązywania zadań oraz pisania odpowiedzi maturalnych kontrolowane przez nauczyciela)
  • 4 matury próbne

Harmonogram zajęć kursów z CHEMII

* Matury próbne odbywają się w wybrane niedziele w godzinach 10:00-13:00 (każda matura trwa 180 min).


Terminarz grup Rocznych

* Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie, gdy wszyscy chętni zapisani do grupy wyrażą zgodę na taką zmianę i dopasowanie planu kursów do swoich grafików szkolnych.

 
 

dr hab. Marta Struga

Pani Marta ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora
z chemii organicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zaś
w 2011 roku obroniła habilitację na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest kierownikiem Katedry
i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM.


Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a jej sposób uczenia jest niezwykle skuteczny. Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych. Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.

Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świąt i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

dr Magdalena Pakosińska-Parys

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.

Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM, gdzie również prowadzi zajęcia ze studentami
z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.


Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.

W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny
i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.