BIOLOGIA

(wrzesień 2019 - kwiecień 2020)


Kursy z Biologii prowadzone są w dwóch wariantach:

Kursy w formie tradycyjnej

 • Zajęcia raz w tygodniu
  -  Spotkanie to realizacja podstawy programowej
     
  w postaci zajęć teoretycznych: 70 min (przerwa) 70 min
 • Zestawy prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela
  i oddawanych Kursantowi wraz z omówieniem (praktyczne ćwiczenie pisania odpowiedzi maturalnych kontrolowane przez nauczyciela)
 • 4 matury próbne

Kursy hybrydowe

 • Zajęcia dwa razy w tygodniu
  -  Jedno spotkanie to realizacja podstawy programowej
     
  w postaci zajęć teoretycznych: 60 min (przerwa) 60 min
  -  Drugie spotkanie to rozwiązywanie zadań
     z egzaminatorem maturalnym: 60 min
 • Zestawy prac domowych omawianych z egzaminatorem podczas spotkań ćwiczeniowych
 • 4 matury próbne

 

mgr Michał Jóźwiak

mgr Anna Palińska

Pan Michał – absolwent VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim wraz z uprawnieniami pedagogicznymi.

Doświadczony pedagog – nauczyciel mianowany, który zarażał swoją pasją do Biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika
w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Prowadził także liczne kursy maturalne w Warszawie.


Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie dodatkowo pełni funkcję koordynatora dydaktyki Biochemii na studiach polskich oraz English Division. Prowadził także zajęcia
z Fizjologii człowieka na I Wydziale Medycznym.


Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Uważa, że umiejętność wytłumaczenia jest czymś, co czyni Jego zajęcia wyjątkowymi i stara się, aby uczeń zawsze wychodził z zajęć z wiedzą
i umiejętnościami.


Motto życiowe Pana Michała to „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Jego drugą miłością w życiu jest muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

Pani Ania jest absolwentką XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego
w Warszawie. Pasję do biologii odkryła już na początku szkoły średniej
i dlatego swój dalszy rozwój kontynuowała, studiując na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: biologia środowiskowa).


Pani Ania pracuje jako nauczycielka biologii od ponad 25 lat i jest nauczycielem dyplomowanym. Jej miejscem pracy jest „od zawsze”
XXII LO im. José Martí, przez lata pracowała także dodatkowo w liceach społecznych. Od kilkunastu lat jest czynną egzaminatorką maturalną
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, więc zasady pisania i oceniania prac maturalnych zna „od podszewki”.


Pani Ania to prawdziwa pasjonatka przedmiotu i świetna specjalistka. Sama przyznaje: „Wiem, że matura z biologii jest egzaminem trudnym, a sukces jest związany z ugruntowaną wiedzą z przedmiotu, ale również z umiejętnością napisania tego egzaminu. Potrafię pomóc zdobyć jedno i drugie”.

Spytana, skąd bierze energię i zapał do pracy, odpowiada: „Lubię uczyć. Lubię biologię. Moja pasja to moja praca. Mam to szczęście,
że pracuję tak, jak lubię”.